Basistips voor je tuin

Tips tegen biodiversiteitsverlies:
 • Zorg voor voldoende bomen en struiken waarin vogels vrij spel hebben.
 • Voorzie een rommelig hoekje in je tuin, waar bladeren en takjes kunnen vergaan.
 • Kies vooral voor inheemse planten: deze ondersteunen doorgaans meer insecten dan uitheemse planten.
 • Voorzie schuilplaatsen zoals nestkasten voor vogels en andere dieren.
 • Zorg dat er doorheen het bloeiseizoen steeds bloeiende planten zijn voor onze bestuivers.
 • Pas een extensief maaibeheer toe op gazon.
 • Gebruik geen pesticiden of herbiciden.
 • Doe het licht uit ’s nachts: ook planten en dieren hebben het graag donker wanneer ze slapen.
 • Zorg dat er ook in de winter voedsel is te vinden, zoals zaden, pitten, noten of vetbollen.

Tips rond water en warmte:
 • Vermijd of verwijder verharding. Waar nodig kan je bv. half-verhardingen toepassen.
 • Vang zoveel mogelijk regenwater op voor gebruik in droge periodes.
 • Voorzie een WADI zodat water kan infiltreren.
 • Plant schaduwbomen: het zijn natuurlijke parasols.
 • Laat je gras wat langer worden, zo verliest je bodem minder vocht bij hitte.
 • Bedek de bodem met mulch om verdamping tegen te gaan.

Tips voor een circulaire samenleving:
 • Hergebruik snoeihout en bladafval in je tuin.
 • Maak compost met je keukenresten.
 • Plant fruitbomen of -struiken.
 • Kijk goed naar welke planten spontaan in je tuin opkomen. Selecteer gewenste blijvers en koester ze.
 • Kweek je eigen fruit, groenten, bloemen en kruiden.